Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,27 lei