Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,88 lei