Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

35,85 lei