Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,72 lei