Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,35 lei