Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

14,35 lei