Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

38,96 lei