Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,92 lei