Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

39,44 lei