Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

31,72 lei