Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,21 lei