Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,55 lei