Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,89 lei