Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,15 lei