Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

34,66 lei