Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,61 lei