Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,52 lei