Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

45,50 lei