Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,05 lei