Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,23 lei