Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

50,35 lei