Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,27 lei