Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

34,68 lei