Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,20 lei