Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,13 lei