Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,88 lei