Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,46 lei