Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,75 lei