Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,97 lei