Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

42,28 lei