Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,72 lei