Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

38,76 lei