Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,40 lei