Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

47,39 lei