Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,47 lei