Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,91 lei