Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,44 lei