Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,35 lei