Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

23,45 lei