Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,96 lei