Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

37,43 lei