Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

34,26 lei