Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,24 lei