Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,14 lei