Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,45 lei