Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

59,13 lei