Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,50 lei