Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,58 lei