Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,70 lei