Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,92 lei